Jau kopš marta vidus izglītība Latvijā norit attālināti. Raidījums Globālais latvietis. 21.gadsimts, sazinoties ar diasporas latviešu skolu pārstāvjiem, skaidro, kā pandēmijas laikā paralēli izglītībai katrs savā mītnes zemē norisinās latviskās izglītības darbs ārpus Latvijas. Sazināsimies ar Skandināviju, Eiropu un Ameriku, lai saprastu, kā rit ikdienas mācības, bet galvenokārt izzinām vai un kā mainījusies latviešu skolu ikdiena, kādi ir nākotnes plāni un vai turpmāk, izmantojot tālmācību, nezudīs latviskās dzīves ziņa un kopā būšana gan pašiem skolēniem, gan viņu pedagogiem un vecākiem. Un kāds atbalsts nepieciešams diasporas bērnu vecākiem, palīdzot organizēt mācību procesu.

Uzklausām Eiropas latviešu apvienības izglītības referentu Māri Pūli, Ziemeļvalstu diasporas izglītības un kultūras grupas pārstāvi Ievu Reini, "Co Mayo" (Meio grāfistē) latviešu skoliņas vadītāju Īrijā Zani Kažotnieci un Amerikas latviešu apvienības izglītības nozares vadītāju Elisu Freimani.

Māris Pūlis stāsta, ka Vācijā veiktā aptauja rāda, ka 3/4 skolas varētu darboties attālināti, bet katra skola izmanto savu metodiku un tehnoloģijas. Līdz ar to bērnu skaits, kas piedalās latviešu skolās, strauji kritās.

Zane Kažotniece min, ka Īrijā latviešu skolās situācija ir līdzīga kā Eiropā, ir skolas, kas turpina darbību, ir kādas, kas pārstājušas darboties. Skola, kurā viņa darbojas, darbību nav pārtraukusi, tas arī devis skoliņai jaunu impulsu. Audzēkņu skaits nav sevišķi mainījies. Vecākiem bērniem arī patīk darboties ar tehnoloģijām un attālināti.

Ieva Reine atzīst, ka Skandināvijā skolēnu skaits latviešu skolās audzis vairāk nekā divas reizes tālmācības laikā. Pievienojās arī bērni no citām valstīm. Nemitīgi nāk klāt bērni, kuri vēlas mācīties valodu.

Elisa Freimane norāda, ka ASV ir 21 latviešu skola un no tām 3/4 darbojas vai nu attālināti vai ar e-pastu starpniecību. Dažas rīko virtuālas nodarbības, dažas skolas ir izvēlējušās nestrādāt, jo uzskata, ka ļoti svarīga ir satikšanās, kopābūšana. Viņas pašas pieredze, strādājot Čikāgas latviešu skolā, ir, ka jaunieši ir ieinteresēti un atsaucīgi mācībās Zoom platformā.