Kāpēc var teikt, ka Minsteres latviešu ģimnāzija bija nozīmīgākais latviešu jauniešu izglītības centrs ārpus Latvijas? Kur slēpjas Minsteres ģimnāzijas fenomens, kas iespaidoja tās absolventus uz mūžu? Raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts cilvēku stāsti un atmiņu epizodes par vienīgo pilna laika latviešu ģimnāziju Brīvajā pasaulē.

Valters Nollendorfs, kurš bijis Minsteres ģimnāzijas direktors 1988.–1989. gadā, sacījis, ka mācīties ģimnāzijā bijis ārkārtīgi svarīgi, jo tā bija vieta, kur savā ziņā varēja kļūt par "profesionālu latvieti".

Atmiņās par skolas laiku Minsteres latviešu ģimnāzijā dalās četri "profesionālie latvieši", četri ar šo skolu cieši saistīti cilvēki: Sabīne Beca ir ģimnāzijas 32. izlaiduma (1977.gads) absolvente, Pēteris Kļaviņš mācījās Minsterē 1972. gadā, Dainis Mjartans ir ģimenāzijas 40. izlaiduma (1985. gads) absolvents, Juris Sils ir bijis skolotājs Minsteres latviešu ģimnāzijā un, izrādās, audzinātājs klasei, kurā mācījās Dainis Mjartans.