Ar kādiem notikumiem un pārdomām veco gadu aizvada un jauno sagaida latviešu kopiena Austrālijā - pārdomās dalās Dienvidaustrālijas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēde Skaidrīte Aguļēviča, Melburnas latviešu organizācijas priekšniece Anita Andersone, Adelaidas latviešu skolas pārzine Mārīte Rumpe un laikraksta “Latvietis” redaktors Gunārs Nāgels.

- .