Top laikmetīgs iestudējums par Melburnas latviešu kopienu Austrālijā. Tā idejas autore ir Austrālijā dzimusī un augusī māksliniece Brigita Stroda. Par iestudējumu, kas atspoguļos Austrālijas latviešu kopienas un Melburnas latviešu nama pastāvēšanas izaicinājumus, saruna raidījumā Globālais latvietis. 21.gadsimts.

Lai veidotu iestudējumu, fonda "Initium", kas īsteno ideju, pārstāvji kopā ar Brigitu Strodu pavasarī Austrālijā veica dzīvesstāstu pētniecību Melburnā, intervējot pārsvarā vecākās paaudzes latviešus, kas daļēji vēl pārstāv Otru pasaules karu pieredzējušos bēgļus, un pētīja kopienas un Melburnas latviešu nama mūsdienu pastāvēšanas izaicinājumus un sabiedriskās norises.

Par to kādus izaicinājumus iestudējums sarūpējis tā veidotājiem, kā tas top un kāda šim projektam nozīme Austrālija latviešu sabiedrībā,  stāsta projekta idejas autore Brigita Stroda, fonda Initium radošā pētniece, dzīvesstāstu pētniece, folkloristikas maģistre Ilga Vālodze-Ābele, fonda Initium valdes priekšsēdētāja, projekta galvenā producente Ieva Niedre un Austrālijas latviešu teātra valdes priekšsēde Ieva Ozoliņa.