Kā indivuduālā līmenī cilvēki, kas aizbraukuši no Latvijas, jūt vēlmi uzturēt un saglabāt saikni ar to? Kādi ir tie veidi, kā integrēties svešā kultūrā? Kāpēc savstarpējā komunikācija pamatā veidojas etniskās robežās? Kā konstruējas piederība, esot prom no Latvijas? Raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts diskutē Vidzemes Augstskolas lektore, monogrāfijas „Kā neapmaldīties nākotnē” viena no autorēm Liene Ločmele, kura arī savulaik dzīvojusi Īrijā, latviete no Nīderlandes Ilze Spīgule-Bautenvega, latviete no Īrijas Baiba Gaigra un psiholoģijas maģistrante Iveta Ozola-Cīrule, kura šobrīd ir Latvijā, bet arī ir dzīvojusi ārzemēs.