Saliņi, Krēsliņi, Aveni - radošas dzimtas Amerikā, ar kuru pārstāvjiem - mūziķi un aktrisi Lailu Saliņu, Zuzi Krēsliņu, kura ilgus gadus ir bijusi Minsteres latviešu ģimnāzijas administrore, un gleznotāju un filoloģi Indru Avenu - tiekamies raidījumā, lai pārrunātu, kas ir tie stūrakmeņi, kas noturēja latvietību Ņujorkā pagājušā gadsimta 50.- 60. gados un kas latviešu kopienu satur kopā mūsdienās? Interesējamies arī, cik radoša diaspora ir šobrīd?