Kā veiksmīgāk sadarboties valsts iestādēm un ierēdņiem, lai sekmīgāk varētu risināt dažādas ar reemigrāciju saistītus jautājumus? Kāda ir valsts politika, kā attīstīt informācijas plūsmu un tīklojumu par jautājumiem, kas skar reemigrantus? Cik tālu ir pavirzījies jautājums par nacionālā kontaktpunkta izveidi un kāda loma ir diasporas konsultatīvajai padomei, lai šos jautājumus sekmīgāk risinātu, vērtējam raidījumā Globālais latvietis. 21.gadsimts. Diskutē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits, Eiropas latviešu apvienības priekšsēdētāja Elīna Pinto, reemigrācijas koordinators Vidzemes plānošanas reģionā Ija Groza un organizācijas “Ar pasaules pieredzi Latvijā” Valdes priekšsēdētāja vietnieks Miks Muižarājs.