Divi zinātnieki - Sandra Martinsone no Londonas un Andis Graudiņš no Melburnas. Viens pēta sociāli ekonomiskos procesus, otrs - klīnisko toksikoloģiju. Ko pandēmija izgaismo, vērtējot sociāli ekonomiskos procesus, un kāda ir notiekošā sasaiste ar mūsu patēriņa un peļņas kultu un klimata pārmaiņām? Kā vērtēt dažādos mītus par vielām, kas varot palīdzēt pret Covid-19 un kāds ir skats no malas uz neatliekamās palīdzības darbu Latvijā un Austrālijā. Sarunājamies arī par to, kas ir ilgspējīgs redzējums, analizējot tālākās attīstības iespējas.