Mēs vēlamies, lai Latvijā atgriežas zinoši speciālisti no diasporas, tajā pašā laikā joprojām nav noteikta vienkāršotāka kārtība, lai atzītu ārvalstīs iegūto izglītību. Kad Izglītības un zinātnes ministrija plāno ieviest elektronisko sistēmu diplomu atzīšanai, kas būtu jāgroza reglamentēto profesiju likumā un vai Izglītības zinātnes ministrija plāno ieviest elektronisko sistēmu, kas ļautu šo atzīšana procesu padarīt vieglāku, interesējamies raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts. Diskutējam arī par to, kāpēc augstas raudzes profesionāļi nelabprāt atgriežas strādāt un dzīvot Latvijā, kuri ir tie brīži, kad pati valsts ar savu birokrātisko aparātu liek sprunguļus riteņos tiem, kuri gribētu atgriezties. Raidījuma viesi: Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) valdes priekšsēdis Uģis Gruntmanis, kustības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” priekšsēdētājas vietnieks Miks Muižarājs, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības valdes priekšsēdētāja Ieva Siliņa un Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā referente un vecākā eksperte reglamentēto profesiju jomā Inese Stūre.

Sazināmies arī ar Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētnieci Aritu Dubniku.

Raidījuma viesu ieteikumi sistēmas sakārtošanai, lai veicinātu speciālistu atgriešanos Latvijā:

  • Izglītības atzīšanas procesam jābūt bez maksas.
  • Lai būtu skaidra ceļa karte, kas ir jādara. Šobrīd pieejamā informācija internetā ir ļoti haotiska. Informācijas pieejamībai jābūt atvieglotai.
  • Domāt par iestāžu, kas veic dokumentu atzīšanu, konsolidāciju.
  • Tiek akceptēti tajā valstī, no kuras zinātnieks atgriežas, iegūtie vēlēti grādi. Augstskolu likums šobrīd Latvijā to neparedz. Līdz ar to cilvēks nevar pretendēt vēlēšanās augstskolā uz kādu amatu. Tas ierobežo konkurenci.
  • Apsvērt iespēju automātiski atzīt ārzemēs iegūto izglītību nereglamentētajās profesijās.
  • Padomāt par elektroniskās sistēmas izveidi, lai atzīšanas process būtu vieglāks.