Vēl nesen raidījumā Globālais latvietis. 21 gadsimts runājām par pētījumu, kurā bija apzinātas dzīves un darba iespējas Latvijas reģionos un pašvaldību sniegtais atbalsts tiem, kas atgriežas. Skaidrojot, kādi apstākļi veicina vai kavē reemigrantu iekļaušanos darba tirgū un savas uzņēmējdarbības uzsākšanu, toreiz viena no atziņām bija - “ 80% pašvaldību saka, ka vajag atbalsta pasākumus reemigrācijas veicināšanai”.

Valsts to sadzirdējusi un līdzfinansēs jaunas darba vietas reģionos, kas būtu pieejamas gan reemigrantiem, gan iekšējiem migrantiem. Šoreiz uzmanību pievēršam projektam, kuru izstrādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Kādā veidā iecerētie 80 000 eiro, kas nonāks katrā no pieciem plānošanas reģioniem, varētu sasniegt to cilvēku, kas atgriežas, maciņu.

Diskutē Miks Muižarājs, biedrības “Ar pasaules pieredzi Latvijā” valdes priekšsēdētājs, Mareks Gruškevics, ministra padomnieks valsts pārvaldes pakalpojumu pārvaldības jautājumos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona vadītāja, Astrīda Leščinska, reģionālā koordinatore Latgales plānošanas reģionā un Juris Kozlovskis, SIA “Wolf System” valdes priekšsēdētājs.