Raidījumā Globālais latvietis. 21. gadsimts saruna par tiem Latvijas valstspiederīgajiem, kuri nolemj braukt dzīvot uz Latviju. Kā pandēmija iespaidojusi reemigrācijas kustību? Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc aizvadītajā gadā cilvēki atgriezušies Latvijā un kādas ir tipiskākās problēmam, ar kurām reemigranti sastopas? Vai varam izveidot tipisku reemigranta portretu? Raidījumā izvaicājam reemigrācijas koordinatorus reģionos, uzklausot viņu pieredzi, palīdzot cilvēkiem atgriezties Latvijā. Raidījuma viešņa Kristīne Apine, kura kopā ar dēlu pirms gada pārcēlusies uz Latviju no Brazīlijas. Sarunā attālināti piedalās arī tie cilvēki, kuri koordinē reemigrācijas procesus, palīdzot risināt ar atgriešanos saistītos jautājumus, - Vidzemes plānošanas reģiona koordinatore Eva Meijere, Latgales reģiona plānošanas koordinatore Astrīda Lesčinska un Rīgas plānošanas reģiona koordinatore Daina Šulca. Pa tālruni sarunā piedalās Ieviņa Reinsone, kura vairāk nekā desmit gadus, līdz pērnā gada oktobrim, dzīvoja un strādāja Apvienotajā Karalistē, kur strādāja paliatīvās aprūpes pansionātā, bet no 5. oktobra Ieviņas ģimene sevi sauc par talsiniekiem.