Viņa balsi grūti sajaukt ar kāda cita balsi, viņa humora izjūta ir apbrīnojama, bet pats ir neatņemama "Čikāgas piecīšu" sastāvdaļa - komponists, dziedātājs, ģitārists un aktīvs Čikāgas latvietis Armands Birkens ir raidījuma Globālais latvietis. 21. gadsimts ciemiņš, kurš uz raidījuma ierakstu paņēmis līdzi arī ģitāru.

Ar Armandu Birkenu tiekamies brīdī, kad viņš viesojas Latvijā, bet, kad šis raidījums sastapsies ar klausītājiem viņš jau būs devies atpakaļ uz Čikāgu. Ciemošanās Latvijā ir ikgadēja tradīcija, kas neizpalika arī pandēmijas laikā.