Raidījumā Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500 iepazīstam vācu mācītāju, literātu, folkloristu un grāmatizdevēju Gustavu fon Bergmani. Stāsts par viņa daudzajiem talantiem, par paveikto baku potēšanā un par saskari ar Gēti.

Vērienīga Apgaismības laika personība – vācu izcelsmes mācītājs, literāts, izdevējs un folklorists Gustavs fon Bergmans. Viņa radošais mūžs  saistīts ar Āraišiem, Mazsalacu un Rūjienu.

Bergmaņa  vārds raidījumos „Grāmatai pa pēdām” pieminēts jau vairakkārt, gan saistībā ar viņa mājas spiestuvi, gan ar tautasdziesmu vākumu. Viņš bijis apbrīnojami daudzpusīgs cilvēks, tik daudzpusīgs, ka grūti būs visas viņa intereses, talantus un jomas, kurās darbojies, aptvert vienā raidījumā. Tāpēc galveno uzmanību koncentrēsim uz literāta un izdevēja darbību, pieminēsim viņa interesi par dabu, vēsturi, arī par medicīnu, kā nekā  izstrādājis sistēmu baku potēšanai un par to apbalvots ar cara Aleksandra I zelta medaļu. Bergmans bijis temperamentīgs un izdomas bagāts vīrs.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļā glabājas  izdevumi, arī rokraksti, kas saistīti ar Gustava Bergmaņa vārdu. Nodaļas vadītāja Aija Taimiņa uz galda sarindojusi vairākus izdevumus, bet iesākam ar Johana Kristofa Broces „Monumente..” sējumu.

Pēc teoloģijas un dabaszinātnes studijām Leipcigas Universitātē Gustavs Bergmans iestājies Rīgas brīvmūrnieku ložā, kur iepazinies ar Broci, kura rosināts vēlāk sarakstījis darbu par Livonijas vēsturi. Bergmaņa vārds saistāms ar Āraišiem, Mazsalacu un Rūjienu, ar vietām, kur kalpojis kā luterāņu mācītājs, bet dzimis viņš ir Ādažu mācītāja Baltazara fon Bergmaņa un viņa sievas Annas Elizabetes, dzimušas Depkinas, ģimenē.

Lai atklātu daudzpusīgo Gustavu Bergmanu, savās zināšanās un pētījumos dalīties lūdzām arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Paulu Daiju.  Spriežam, kā atklāt tik vispusīgu personību. Bergmans ne tikai rakstījis un sniedzis padomus dažādu kaišu ārstēšanā, bet bijis arī praktisks ārsts.

Vēl par Gustava Bergmaņa devumu latviešu literatūrā un grāmatniecībā. Pauls Daija uzsver, ka viņam Bergmaņa nozīme latviešu kultūrā vispirms saistās tieši ar literatūru.

Laikmetam raksturīga parādība Vidzemē bija privātās jeb mājas spiestuves. Tādas iekārtoja divi mācītāji – Kristofs Harders un Gustavs Bergmans. Pirmie mēģinājumi mājās iespiest grāmatas Bergmanam rodas jau Mazsalacā, (uz turieni jaunais mācītājs pārceļas, jo tā ir ienesīgāka draudze, ir vairāk zemnieku sētu nekā Āraišos). Vēlāk (1785.gadā) mājas spiestuvi viņš pārcels arī uz Rūjienu.

Rādot Bergmaņa iespiesto nelielo ābeci, Aija Taimiņa spriež, ka mājas spiestuvei bijusi arī pedagoģiska un motivējoša nozīme, lai dēli mācās būt pacietīgi, nosvērti. Tas ir arī  lielisks paņēmiens, kā apgūt svešvalodas.

Raidījumā par Palsmanes mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru un viņa vākto tautasdziesmu krājumu, kas iespiests Rūjienā  Bergmaņa spiestuvē, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ginta Pērle-Sīle  iezīmēja, kāpēc rodas pirmie tautasdziesmu krājumi, un tajā liela loma ir tieši Gustavam Bergmanim.

Rosinu iepazīstināt ar vēl citām Bergmaņa darbības jomām. Aija Taimiņa iedziļinājusies un atklāj kādu epizodi no Bergmaņa darbības, kā cīnījies par modernu pasaules uzskatu, par racionālismu un kristietības vērtībām. Apkopojot dažādus un dažus pavisam jaunus avotus un liecinājumus, veidojas aina, ka Bergmanim kā mācītājam bija svarīgi pierādīt, ka elkdievība un māņticība ir kaitīgas, tās ir muļķīgas un ļaunas.

Allaž interesanti atklāt raksturus, temperamentu, kas nereti uzplaiksnī tikai caur atmiņu drumslām vai kādām piezīmēm. Arī nākamās paaudzes to pārmanto, un Bergmaņiem bija 10 bērni, viņu vidū dakteri, kara dakteri, militārpersonas, ierēdņi, taču viens Bergmaņa dēls noteikti jāpiemin. Tas ir Benjamins.

Paša Gustava Bergmaņa  manuskripti atrodas dažādās krātuvēs. Aija Taimiņa un Pauls Daija mudina pētniekus pievērsties Gustava Bergmaņa personībai, jo tā būtu  brīnišķīga tēma tiem, kas grib labāk izprast laiku un personību.

Vairāk par projektu “Latviešu grāmatai 500” var uzzināt šeit: