Izmantodams tā laika vācu valodas ortogrāfijas paņēmienus, mācītājs un valodnieks Georgs Mancelis uzlaboja latviešu rakstu valodu, likdams pamatus  tā dēvētajai vecajai latviešu valodas ortogrāfijai. Viņš bija pirmās, 1638. gadā iespiestās, latviešu valodas vārdnīcas "Lettus" ("Latvietis") autors. Šajā raidījuma epizodē apciemojam garīdznieka dzimto pusi un palasām pa kādai rindai no viņa trāpīgajiem sprediķiem. 

Augstskalnē, precīzāk, pāris kilometru no tās uz Tērvetes pusi kopā ar Mežmuižas luterāņu baznīcas priekšnieku Edvīnu Beržinski, cauri nātru, gārsu un citu zaļumu pieaugušu pagalmu, dodamies aplūkot kādu senu un savu kādreizējo godību, diemžēl, zaudējušu ēku. Tajā ir dzimis vācu tautības latviešu literāts, valodnieks, luterāņu teologs, mācītājs un pedagogs, pirmās latviešu valodas vārdnīcas sastādītājs Georgs Mancelis.

Georgs Mancelis dzimis 1593. gadā, mācījies Jelgavas Latīņu skolā, pēc tam Rīgas Domskolā. Studējis teoloģiju Frankfurtē pie Oderas, Štetīnē (mūslaiku Ščecinā) un Rostokā. No 1616. gada luterāņu mācītājs latviešu draudzē Vallē, tad Sēlpilī. No 1625. gada Sv. Johana baznīcas vācu draudzes virsmācītājs Tērbatā, prāvests, virskonsistorijas piesēdētājs un pilsētas skolas uzraugs (jeb inspektors).

Mancelis piedalījies Tērbatas universitātes Academia Gustaviana dibināšanā, kur strādājis par teoloģijas profesoru un pēcāk arī par rektoru. Kurzemes hercoga aicināts, 1638. gadā Mancelis atgriežas Jelgavā, kur tiek iecelts par Frīdriha, no 1642. gada – Jēkaba galma – mācītāju.

Izmantodams tā laika vācu valodas ortogrāfijas paņēmienus, Georgs Mancelis uzlaboja latviešu rakstu valodu, likdams pamatus tā dēvētajai vecajai latviešu valodas ortogrāfijai. Viņš bija pirmās, 1638. Iespiestās, latviešu valodas vārdnīcas "Lettus" autors.

Manceļa literāro darbību var iedalīt trijās daļās:

  • akadēmiski teoloģiskie raksti, kas sarakstīti latīņu valodā un publicēti Upsālā un Tērbatā;
  • sprediķi un celsmes literatūra vācu valodā;
  • raksti un tulkojumi latviešu valodā.

Garīdznieks sacerējis arī dzejoļus latīņu valodā.

Zīmīgi, ka Mancelis piedzimst mācītāja ģimenē – viņa tēvs, Kaspars Mancelis 22 gadus kalpojis Mežmuižas luterāņu baznīcā, un kopā ar Edvīnu Beržinski dodamies aplūkot arī to. Mums pievienojas Augstkalnes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā, Rudīte Dude.

Georga Manceļa atstātā mantojuma nozīmīgumu atklāj baltu valodnieks, habilitētais huminaitāro zinātņu doktors Pēteris Vanags.