Raidījumā Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500 dodamies uz Palsmani, kur interesējamies par luterāņu mācītāju Frīdrihu Danielu Vāru un viņa Palsmanes pusē savākto tautasdziesmu krājumu.

Mazais miestiņš, ar ko iepazīstina Ginta Pērle-Sīle, ir Palsmane, šī ir pētnieces dzimtā puse, un nav jābrīnās, ka viņas pētījumu lokā ir viens no pirmajiem tautasdziesmu krājumiem, kas saistīts ar šo vietu – „Palcmariešu dziesmu krājums”, izdots 1808.gadā, un vācējs ir vācu izcelsmes luterāņu mācītājs Frīdrihs Daniels Vārs. Šis tautasdziesmu krājums tad arī ir raidījuma galvenā ass.

Kopā ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Gintu Pērli-Sīli skaidrojam, ar ko īpašs Vāra tautasdziesmu vākums, ko Vārs vēl paveicis, kādi bijuši viņa uzskati un kādas izcelsmes vīrs viņš bija.

Dosimies pa Vāra pēdām. Vispirms – uz Palsmanes evaņģēliski luterisko baznīcu, kur mūs sagaida Palsmanes baznīcas draudzes pārstāve Inita Zaharčuka un izrāda baznīcu.

Palsmanes baznīca ir klasicismam raksturīga simetriska astoņstūru būve, un tās būvapjoms nav būtiski mainīts no tā būvniecības sākumiem. Tāpat kā kaltais metāla žogs, kas iežogo teritoriju, kaltie metāla žoga posmi un vārti ir oriģināli un redzami vissenākajā Palsmanes baznīcas litogrāfijā. Baznīcā arī ērģeles, tās izgatavojis Gvido Knaufs.

Frīdrihs Daniels Vārs īpaši pievērsis uzmanību latviešu izglītošanas jautājumiem, cenšoties izskaust māņticību un sniedzot zināšanas jautājumos, kas uzlabotu viņu dzīves apstākļus. Inita Zaharčuka jau minēja kartupeļu audzēšanas aicinājumu un pamācību „Kartupeļu dārzs”. Papildina Ginta Pērle-Sīle.

Vārs ordinēts 1771.gadā, visu mūžu nostrādājis Palsmanes un Aumeistaru draudzē. Par to, ka sadzīve mācītājam bijusi tuva ar vietējiem cilvēkiem, ar draudzi, liecina saglabājies ziņojums ķeizarienei Katrīnai. Bet par Vāra uzskatiem un attieksmi liecina arī tiesas prāva.

Pēc dažiem gadiem arī Palmsanes muižkungs mēģina atteikties no sava biktstēva. Nesaskaņu iemesls – skola, Vāram gribas vairāk naudas – lielāku atbalstu skolai. Situācija, kad pirmajos darba gados abi muižnieki mēģina tikt no Vāra vaļā, nogrieza viņam tālāku karjeras iespēju, norāda Ginta Pērle-Sīle un uzsver – toties ir Palsmanes puses tautasdziesmu krājums:

Palsmanes mācītājs Frīdrihs Daniels Vārs ir savācis un sakārtojis nodaļās „Palcmariešu dziesmu krājumu”, nodrukātas 413 tautasdziesmas, kas lielākoties ir klasiskas četrrindes.

Pēc sarunas dievnamā Ginta rosina aizbraukt uz tā sauktajiem kungu kapiem, kuros daudz kas gājis zudībā, taču Vāra kapa vieta ir saglabājusies. No vietējā ceļa nogriežamies pa mazāku taku un dodamies uz Vāra kapavietu, kur akmenī iekalti gadskaitļi, kad viņš kalpo šajā pusē, un dzimšanas gads - 1749. Kēnigsberga un miršanas gads - 1827. Palsmane.

Vārs mācās Kēnigsbergā laikā, kad tur attīstās apgaismības idejas, piētisms, arī dažāda veida racionālisma izpausmes, un viņš tās atved uz Palsmani.

Frīdrihs Daniels Vārs ar savu mūžu atstājis nospiedumu vietējā kultūrvēsturē, taču viņa vāktais tautasdziesmu krājums attiecas uz mums visiem, jo ir pirmais lielākais izdotais vienas personas vākums, kas kalpojis arī par bāzi vēlākajiem tautasdziesmu krājumiem, tai skaitā „Latvju dainām”.

Vairāk par projektu “Latviešu grāmatai 500” var uzzināt šeit: