Nikolauss fon Himzels – Rīgas ārsts, kolekcionārs un ceļotājs. Šoreiz īpaši pētīsim viņa ceļojumu dienasgrāmatu, uzzināsim, kādi bija sarežģījumi, tulkojot 18.gadsimta tekstu. Aplūkosim arī Himzela portretu un novērtēsim, kāds detektīva darbs ir atklāt gleznas autoru.

Himzela projekta vadītāja Ineta Zelča-Sīmansone un Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāja Aija Taimiņa ieintriģē, ko vērtīgu tuvākajā laikā gūsim un uzzināsim saistītu ar Nikolausa fon Himzela vārdu. Himzelu esam jau pieminējuši raidījumā Grāmatai pa pēdām, kad stāstījām par Rīgas pilsētas bibliotēku un tajā iekļauto Naturāliju kabinetu, kurā izvietoja Himzela muzeja kolekcijas. 

Rīgas ārsts, kolekcionārs, enciklopēdists un ceļotājs Nikolauss fon Himzels – ir raidījuma Grāmatai pa pēdām centrā. Šoreiz īpaši interesējamies par viņa ceļojumu dienasgrāmatu „Die Reisen”, kuras trīs sējumi, kas saglabājušies līdz mūsdienām un atrodas LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

Ceļojuma dienasgrāmatu latviski ir tulkojis vēstures zinātņu doktors Edgars Ceske, viņš iezīmē tās plašo, pat enciklopēdisko raksturu, kā arī atklāj tulkošanā sarežģītāko. Savukārt mākslas vēsturniece Baiba Vanaga joprojām mēģina noskaidrot, kas ir autors Himzela portretam, ko ikviens varam apskatīt Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā. 

Pirms tikos ar pētniekiem nenojautu, cik sarežģīts un detektīvam līdzīgs ir speciālistu darbs, pētot Himzela atstāto mantojumu!

Nikolauss Himzels dzimis Rīgā 1729.gada 16.oktobrī Rīgas galvenā ārsta Joahima Gebharta Himzela un viņa sievas Katarīnas Kristīnas, dzimušas Martini, ģimenē. Nikolauss beidzis Rīgas Domskolu, studējis Kēnigsbergas universitātē un studijas turpinājis Getingenē.  

Himzels nāk no ārstu dzimtas, īpaši vērsīsim uzmanību Nikolausa vectēvam no mātes puses, Nikolausam Martini, šo līniju pētījusi Aija Taimiņa.

35 gadu vecumā inficējies no kāda slimnieka, Nikolauss Himzels mirst. Pēc viņa nāves māte, pildot dēla gribu, kolekcijas, kuras bija saņemtas mantojumā arī no tēva un vectēva, novēlēja Rīgas pilsētai. No dabaszinātnisko un mākslas priekšmetu kolekcijām izveidoja publisko Himzela muzeju – pirmo muzeju Baltijā un vienu no pirmajiem publiskajiem muzejiem Eiropā. No Himzela kolekcijām ir izauguši trīs lieli Latvijas muzeji, tai skaitā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, kas šogad svin 250 gadus.

Šajā reizē uzmanību pievēršam grāmatu kolekcijai, kas novēlēta Rīgas pilsētas bibliotēkai. Ir zināms datums un diena, kad Rīgas pilsētas bibliotēka saņēmusi Himzela ceļojuma dienasgrāmatu, trīs sējumus autora rokrakstā. Pēc studiju beigšanas Nikolauss Himzels bija devies piecus gadus ilgā Eiropas ceļojumā.

Tiekos ar vēstures zinātņu doktoru Edgaru Ceski, kurš tulkojis Himzela ceļojuma dienasgrāmatu, un norāda, ka tā ir enciklopēdiska dienasgrāmata. Pēc Edgara Ceskes domām, Himzela dienasgrāmata varētu būt pētījuma avots pāris desmitiem disertāciju visdažādākajās jomās.

Rudenī gaidāmajiem Himzela lasījumiem dots nosaukums „Himzela detektīvs”. Mūsdienu pētniekiem krietni jāpapūlas: vai nu latīnisko tulkojumu veicot, kad jāiesaistās veselai komandai, vai skaidrojot portreta autorību, ir arī jauni atradumi, pētot Martini dzimtu. Šajā sakarā spilgts piemērs ir mākslas vēsturnieces Baibas Vanagas pētījums, meklējot Himzela portreta, kas atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē autoru. Tas ir Himzela pēcnāves portrets, jo uz kolonnas iegleznots viņa nāves gads, un tas visu vēl vairāk sarežģī, uzsver pētniece. Viņa nesola konferencē nosaukt gleznas autora vārdu, taču cer tikt līdz ticamai versijai.

Gaidāmajos Himzela lasījumos katrs no pētniekiem dalīsies ar saviem atklājumiem, interesanti, kurp būs pavirzījies Baibas Vanagas pētījums.

Eiropa kā liela bļoda, kurā saplūst priekšmeti, lietas un zināšanas – tā norāda Aija Taimiņa un uzsver, ka Nikolausam fon Himzelam kā apgaismības laika cilvēkam bijusi vēlēšanās aptvert pasauli, viņš jūtīgi uztvēris to, kas ir vērtīgs, nozīmīgs un svarīgs pasaules saprašanai. Tas ir apgaismības laiks ar retuma kabinetiem, kunstkamerām, muzeju kolekcijām. Tāds izvērtās stāsts par Rīgas muzeju pirmsākumu veidotāju un ceļojumu dienasgrāmatas autoru Nikolausu fon Himzelu.

Plašāk par projektu: