Raidījumā Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500 dodamies uz Smilteni un sekojam vācu tautības valodnieka, tulkotāja un mācītāja Jakoba Langes gaitām. Viņš latviešu kultūras vēsturē zināms kā pirmā periodiskā izdevuma "Latviešu Ārste" radītājs.

Jakobs Lange latviešu kultūras vēsturē svarīga persona, jo ir pirmā periodiskā izdevuma "Latviešu Ārste" radītājs, viņš arī izstrādājis plašāko 18.gadsimta latviešu – vācu, vācu – latviešu vārdnīcu. Ar to vien būtu gana, lai raidījumā Grāmatai pa pēdām pievērstu sev uzmanību, taču viņa veikums plašāks. Par vācu tautības mācītāju un valodnieku Jakobu Langi, kurš teicami apguvis latviešu valodu, tad arī būs šīs dienas stāsts.

Kopā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Gintu Pērli-Sīli dodamies uz Smilteni, jo svarīgi Langes dzīves gadi saistīti tieši ar Vidzemi, ar Ēveles un Smiltenes draudzēm. Aplūkojam Jakobam Langem veltītu izstādi Smiltenes novada muzejā, ko komentē muzeja vadītāja Ieva Miķe un izglītojošā darba vadītāja Vita Blate, iegriežamies arī Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā  baznīcā, ko laipni izrāda mācītājs Reinis Kulbergs. Savukārt literatūrzinātniece Māra Grudule sniedz ieskatu Langes privātajā bibliotēkā, izceļ viņa vārdnīcas nozīmi un arī kādu rakstura īpašību.

 

Vairāk par projektu “Latviešu grāmatai 500” var uzzināt šeit: