Kas ir visu roratslēgu karaliene? Kā šo Sandra Graša un pārējās šī gada asprātīgākās mīklas minēs trīs interjera un mēbeļu dizaineri Jāzeps Gasparovičs, Raimonds Šiferis un Jānis Mūzis, klausieties Greizajos ratos.

Asprātīgākās mīklas uzdod: Artūrs Apsiņš, Laima Vilmane-Meženiece, Ieva Vaivode, Jānis Rinkevičs, brāļi Birznieki, Marta Evija Plaude, Jānis Salenieks, Zane Brūvere Kvēpa, Gunta Krūmiņa, Aija Neilande, Sandris Grasis, Antoņina Pastare, Oto Ozoliņš, Mārīte Kabaka un Alekss Vincevs.