Jo jaunāka, jo vecāks, jo vecāka, jo jaunāks. Šo līvānietes Ievas Vaivodes un pārējās pagājušā gada asprātīgākās mīklas Greizajos ratos min folkloristi Andris Kapusts, Beatrise un Karlīna Branderes.

Asprātīgākās mīklas uzdod: Artūrs Cingujevs, Raivis Smilktiņš, Alberts Birznieks, Ieva Vaivode, Artūrs Eglītis, Sandris Grasis, Roberts Rožkalns, Biruta Pāvilsone, Gunars Gūža, Jekaterina Andrejeva, Antra Martinsone un Vivianna Maria Stanislavska.