Atgāzene godu gaida. Šo Intas Tuzas un citas īsākās šī pusgada mīklas min un visskanīgāko meklē visgarākie Latvijas vīriešu izlases volejbolisti: Gustavs Freimanis, Kristers Dardzāns un Jānis Medenis.

Īsāko mīklu kategorijā izvirzīti mīklu sacerētāji: Vivianna Marija Stanislavska, Gunara Gūžas, Agate Ziemele, Gunta un Lauma Šmēdiņas, Haralds Pauniņš, Viesturs Mačs, Lauma Graudiņa, Karlīna Brandere, Māris Rozenfelds, Inta Tuza, Eugēnija Audare, Daina Kudiņa, Ieva Vaivode un Hārdijs Smilktiņš.