Atgāzene godu gaida. Šo Intas Tuzas un citas seno lietu mīklas Greizajos ratos min Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja komanda: Zanda Ķergalve, Ieva Bērziņa, Rozīte Katrīna Spīča un Miķelis Dāvids Rikveilis.

Senās mīklas uzdod: Lilita Jansone, Lilija Lipora, Līva Akmene, Gunars Gūža, Biruta Štiha, Andris Rutkovskis, Mintauts Buškevics, Laila Šteinberga, Inta Tuza, Gundega Cielava, Elizabete Elza Levizere, Maiga Holštroma, Simona Siliņa, Edgars Zīle un Broņislava Gavare.