Par ko pārvēršas skandināvu dievs Tors, kad paliek traks? Šo Gunara Gūžas mīklu un citas latviešu valodas burtu mežģu mīklas Greizajos ratos min un visskanīgāko meklē jaunās ilustrētās grāmatas "Kurbads. Latvju varoņstāsts" veidotāji: redaktore Marika Taube, māksliniece Sindija Anča un grāmatas pēcvārda autors Guntis Pakalns.

Valodniecisko mīklu kategorijā izvirzītas: Kornēlijas Šlāpinas, Ilzes Muciņas, Gunara Gūžas, Andas Alksnes, Paulas un Lauras Virses, Birutas Pāvilsones, Ārijas Andrjukevičas, Sandra Graša, igauņu dzejnieka Contras, Rainera Ermaļa un fotogrāfa Jāņa Deinata mīklas.