Kā šo Gaida Zeibota un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Ostrovsku ģimene Skrīveros: mamma Anita, tētis Jānis, meitas Anna Krista un Ingūna, kā arī mazbērni: 12 gadīgā Katrīna, 10 gadīgā Madara un 5 gadīgais Miķelis, klausieties Greizajos ratos.