Kā šo Katrīnes Pasternakas Kalniņas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min divas amatnieces no Talsiem: Diana Dzelme (podniece keramikas darbnīcā "Ciparnīca) un Evita Šmithena (pirts lietu izzinātāja) ar meitu Māru, klausieties Greizajos ratos.