Priekšā sūkņu stacija, vidū - saldumu fabrika, bet aizmugurē ieroču arsenāls. Šo Gundegas Cielavas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min folkloras skolotāja un grupas "Iļģi" mūziķe Ilga Reizniece, daudzinot grupas "Iļģi" četrdesmit gadu jubileju.