Vīrs iestumj savu auto hotelī un pasaka hoteļa īpašniekam, ka viņš ir bankrotējis. Kādēļ viņš to dara? Šo Ingus Staltmaņa un pārējo klausītāju pirmā pusgada izzinošākās mīklas min Pārdaugavas nūjotāju izlases komanda: Pāvels Romislovs, Smaida Leismane un Petra Glušenkova.

Izzinošākās mīklas uzdod: Ieva Bērziņa, Ernests Medenis, Kārlis Mūrnieks, Gundega Cielava, Dārta Vucena, Vija Rozenberga, Ingus Staltmanis, Ieva Vaivode, Katrīna Kūlaine, Andrids Krūmiņš, Jānis un Uldis Šaltāni.