Kā sauc zemi, uz kuru mēs nekad reāli nevaram aizbraukt, lai cik būtu bagāti, vareni un ceļot griboši? Šo cesvainietes Vijas Rozenbergas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Berzinsku ģimene: mamma Lilija ar 11 gadus veco meitu Zuzannu Greizajos ratos.