Kā šo Eugēnijas Audares un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Latīņamerikas deju studijas "El Paso" dejotāji: Antra Ločmele, Karīna Korsaka, Viktors Timanovičs, Jānis Rasa un Ulvis Bērziņš, klausieties Greizajos ratos.