Kā šo Emīla Pohorželska un citu klausītāju mīklas min folkloras kopas "Kokle" dalībnieki: Vija Moore (mācās Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas otrajā kursā), Emīlija Lenkēviča (mācās Rīgas Dizaina Mākslas vidusskolas otrajā kursā), Keitija Lismane (mācās Rīgas 49.vidusskolas 12.klasē) un folkloras kopas "Kokle" vadītāja Dina Liepa, klausieties Greizajos ratos.