Kas cilvēkam palīdz pārtapt par zvēru, putnu vai dabas parādību? Šo un citas klausītāju atsūtītās mīklas min Ķiršu ģimene no Krimuldas: tētis Jānis ar meitu Zentu un dēlu Jāni, kurš mācās Laurenču sākumskolas 1.klasē.