Kas ir asarspiedne? Šo Sandra Grāša un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min limbažnieks, cītarkokļu, ieviņu ermoņiku un citu mūzikas instrumentu meistars Valters Reiznieks ar meitu Daci Rubeni, mazdēlu Timoteju Reiznieku (16 gadi) un mazmeitu Rūtu Rubeni (6 gadi) no Zilā kalna.