Kas ir kažoks mājai? Šo Mārtiņa Gineiša mīklu un citas salta laika mīklas Greizajos ratos min Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 3. un 4.klases audzēkņi: Adrians Kuzņecovs, Aido Medenis, Raivo Babris, Emīls Beļājevs un Deniss Kaļmuks.

Ziemas mīklu kategorijā izvirzītas mīklas, kuras sacerējuši: Līga Veide, Vineta Romāne, Mudīte Reinsone, Anda Kārkliņa, Sandris Grasis, Laima Buķē, Marga Stalta, Mārtiņš Gineitis, Gunars Gūža, Kornēlija Šlāpina, Biruta Pāvilsone, Alma Valdovska, Rainers Ērmalis, Haralds Pauniņš un Ausma Krūmiņa.