Kas ir kustīgās gaismas bērni? Šo Sandra Graša mīklu un citas pagājušā gada izzinošākās un apķērīgākās mīklas Greizajos ratos min Sabiles folkloras kopas „Sabiles ogas" dziedātājas Gerda Zeberiņa, Elīna Stariņa, Iveta Sēruma, Jana Dinsberga, Līksma Sokolova un stāstniece Ziedīte Začeste.

Izzinošāko, apķērīgāko mīklu kategorijā izvirzītas mīklas, kuras sacerējuši: Jānis Deinats, Artis Ostups, Māris Meržvinskis, Ilze Rumpe, Sandris Grasis, Rūdis Šķupelis, Valda Vītola, Līga Auziņa, Dace Priedoliņa, Daina Kudiņa, Ieva Vaivode, Eugēnija Audare, Zoja Heimrāte un Sandra Bektere.