Kā šo Andreja Avrameca un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora dalībnieki: Vineta Sondore, Sandra Freiberga, Inta Kronīte, Dzidra Celmiņa, Ingūna Matheuse, Agris Zaharovs, Ivars Mailītis un kora diriģents Ārijs Šķepasts, klausieties raidījumā.