Kas ir nocirsta karaļa galva? Šo Ievas Vaivodes mīklu un citas šī gada asprātīgākās mīklas Greizajos ratos min Kečko ģimene no Pārdaugavas: mamma Inguna, tētis Ernests un bērni - Renārs (10 gadi), Liene (9 gadi), Normunds (7 gadi) un Elīna (4 gadi).

Asprātīgāko mīklu kategorijā izvirzītas mīklas, kuras sacerējuši: Kārlis Brūniņš, Adele Stafecka, Toms Kalderauskis, Miķelis Gustavs Sisenis, Teodors Tauriņš, Astrīda Oļševska, Sandris Grasis, Rasa Sofija Grimma, Ernests Veldre, Ieva Vaivode, Sarma Ukasa, Eugēnija Audare, Miervaldis Čavarts, Evelīna Matroničeva, Vladislavs Ločs un Solovjevu ģimene.