Kas ir spici zīmuļi Vecrīgā? Šo Jāņa Eduarda Medeņa un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Rakstniecības un mūzikas muzeja darba kolēģu radošā komanda savas muzeja platformas "Augsim muzejā" gada jubilejā: Elīna Drulle, Undīne Kalniņa, Jēkabs Nīmanis un Liena Šmukste.