Kas ir upespils? Šo Eugēnijas Audares un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Rudzrogu ģimene Kazdangā: tētis Jānis ("Lauku kūrorta" īpašnieks) ar bērniem Dānielu (14 gadi) un Roju (8 gadi).