Kas ir vējauts? Šo Sandra Graša un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Otomeru ģimene Melnsilā: mamma Linda, tētis Ernests ar bērniem Rūdolfu (13 gadi), Pēteri (10 gadi), Augustu (5 gadi) un Aleski (pusgadiņš).