Kas ir vertikālās klavieres? Šo Sandra Graša un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa dalībnieki: Sandijs Kūlainis, Soveiga Kūlaine, Ilga Prenclava, Ilga Skābarde un Lelde Jagmina.