Kas ir visbrīnišķīgākā valoda pasaulē? Šo Eugēnijas Audares un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min trīs privātās vidusskolas "Klasika" skolotājas: darbmācības skolotāja Vita Verbicka, angļu valodas skolotāja Māra Kreicberga un mūzikas skolotāja Lilita Jansone.