Kas lec augstāk par ēkām? Šo Dainas Kudiņas un pārējās otrā pusgada asprātīgākās mīklas, kuras izvirzījušas ģimenes viesojoties Greizajos ratos, min Bebrišu ģimene no Jelgavas: kustību ārsts, vectētiņš Visvaldis Bebrišs ar mazmeitām Elzu (17 gadi) un Arietu (9 gadi).

Asprātīgākās mīklas uzdos: Jasmīna Locāne, Alma Šnē, Līva Akmene, Ieva Vaivode, Vineta Sondore, Kārlis Starostnieks, Daina Kudiņa, Namejs Birznieks, Eugēnija Audare, Valters Liberts un Rūdis Šķupelis.