Kā šo Ināras Strazdiņas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Kalniņu ģimene no Kazdangas "Ķiršiem": mamma Inga, 17 gadīgais dēls Niks (mācās Bulduru dārzkopības vidusskolā), meitas 14 gadīgā Sanija un 7 gadīgā Elizabete (mācās Māteru Jura Kazdangas pamatskolā), klausieties Greizajos ratos.