Kas tas ir? Spicsss!!! Šo Ausmas Čavartes mīklu un citas šī pusgada īsākās mīklas Greizajos ratos min trīs volejbolisti - zelta medaļnieki Ansis Medenis, Jānis Jansons un Jānis Eduards Medenis.

Lakoniskāko mīklu kategorijā izvirzītas mīklas, kuras sacerējuši: Ausma Čavarte, Ieva Brūniņ, Edijs Matroničevs, Ance Oļševsk, Sandris Grasis, Īve Zīlniece, Reinis Sniedze, Gunars Gūža, Ēriks Ziemelis, Zelma Kundrāte, Evelīna Matroničeva, Ernests Veldre, Ieva Vaivode, Mudīte Reinsone, Bono Tijs Beržans, Mārtiņš Prikulis, Artūrs Sedriks Sinkevičs, Francis Garkalns, Jānis Vaivods un Atis Auzāns.