Kā šo Ievas Vaivodes un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Burtnieku novada Matīšu tautas nama folkloras kopas "Pūrs" dalībnieki: Ligita Jenča, Iveta Līsmane, Ainārs Līsmanis, Anita Grīnšteine, Inga Bergmane, Mārtiņš Roziņš un kopas vadītāja Patricija Siliņa, klausieties Greizajos ratos.