SVĒTKU RAIDĪJUMS. Mīts ir mīkla, tikai mums šai mīklai nav zināms atminējums! Kura šī gada valodniecības mežģu mīkla iepatiksies dižākajam latviešu mitoloģijas pētniekam Aldim Pūtelim, uzzināsit, klausoties raidījumu "Greizie Rati".

Valodniecisko mīklu kategorijā izvirzītas: Unas Smilgaines, Genovefas Jurevičas, Mārītes Kabakas, Ievas Vaivodes, omītes Monikas, Jolantas Eihentāles, Jāņa Eduarda Medeņa, Kārļa Ezera, Gunara Gūžas, Guntas Krūmiņas, Dainas Kudiņas, Sanitas Tiltiņas un Jāņa Deinata mīklas.