Kā šo Arņa Žikara un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Kiršu ģimene no Ropažiem: tētis Pēteris Kiršis (Latvijas armijas majors) ar dēliem: Haraldu (mācās Ropažu vidusskolā 2. klasē) un Edvardu (apmeklē Ropažu bērnudārzu), kā arī sievas māsas meitu Evu Guļevsku (mācās Rīgas Valsts 3.vidusskolā), klausieties Greizajos ratos.