Kā šo Rebekas Cimdiņas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas cilvēki: mākslas valodas skolotāja Ineta Greiža, projektu vadītāja Sandra Konstante un Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas direktors Artūrs Cingujevs, klausieties raidījumā.