Līdzeklis pateikt to, kas nav izsakāms vārdos. Kā šo Līvijas Ostupas un pārējās šī gada valodnieciskās mīklas Dzejas dienu laikā minēs jaunie dzejnieki: Māra Ulme, Dārta Andersone un Valters Liberts, klausieties šīs sestdienas Greizajos ratos. Valodnieciskās mīklas uzdos: Laila Šteinberga, Solvita Mežote, Ārijs Šķepasts, Laila Ilze Purmaliete, Kornēlija Šlāpina, Daina Kudiņa, Liene Šmukste, Līvija Ostupa, Ieva Vaivode, Biruta Pāvilsone, Vineta Saulīte, Gunars Gūža un Einards Brencis.