Kā šo Mārītes Kabakas un citu klausītāju mīklas min Jansonu ģimene no Rīgas: tētis Edmunds (jaunās animācijas filmas "Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi" režisors) ar bērniem: Sofiju, Luku un Kati, klausieties Greizajos ratos.