Vasarā gara, bet ziemā īsa. Šo Artūra Puriņa un citu klausītāju atsūtītās mīklas Greizajos ratos min Jūrmalas bērnu muzikālās apvienība "Jautrās notis" dalībnieki Alīna Arāja, Loreta Lote Podgaiska, Paula Moskvina, Elīza Seile, Bono Tijs Seržans un muzikālie skolotāji: Dace Brikmane, Signe Bērziņa un Jānis Kravalis.